không chung thủy

Hầu hết những ông chồng không chung thủy đều có những đặc điểm này!

Dưới đây là 5 “triệu chứng” của sự không chung thủy ở đàn ông: Thiếu sự quan tâm Đây là một chỉ số rõ ràng