giao tiếp trong gia đình

Chồng xấu thì đừng kể lên ‘phây’

Nói chung, không nên ‘vạch áo cho người xem lưng’, chuyện của nhà mình nhất là chuyện không hay thì nên nói trong nhà, bảo