cư xử nơi làm việc

Ghét cay ghét đắng đồng nghiệp hay thích ‘nổ’

Nói không quá chứ tôi đi làm nhiều nơi, đổi chỗ làm nhiều, tôi chưa từng thấy người đàn ông nào mà lại như đàn