độc thân

Đàn ông sẽ thay đổi thế nào sau khi kết hôn?

Khi còn yêu, mỗi lần gần gũi là một lần đàn ông tỏ ra thật biết nghĩ cho người khác và hết mình làm đối